Vieringen

Een intentie voor een overledene in de eucharistie kost 15 euro.

De zondagsviering heeft plaats om 11 u.

Op weekdagen is er een eucharistieviering op woensdagmorgen om 08.30 .  

Een intentie kan aangevraagd worden 

  • via telefoon 093741824
  • via mail jef.de.bodt@telenet.be

De betaling kan gebeuren op rekening BE05 1030 7652 4075 van “Pastorale werking van de Parochie”

 

 

Kerstmis 2021
De Goede Week
Broederlijk Delen in de vasten
advent en Welzijnszorg
Onze parochiegemeenschap dankt het zorgend personeel in de coronapandemie