Vieringen

Een intentie voor een overledene in de eucharistie kost 15 euro.

 

Omwille van de coronapandemie zijn er  geen eucharistievieringen op zondag. Op weekdagen is er een eucharistieviering op woensdagmorgen om 08.30 .  Er zijn max. 15 mensen toegelaten

Wie reeds een intentie aanvroeg kan contact opnemen met de pastorie

Een intentie kan aangevraagd worden 

  • via telefoon 093741824
  • via mail. Jef.de.bodt@telenet.be

De betaling kan gebeuren op rekening BE29 7390 1719 4764 van “Pastorale werking van de Parochie”

 

Weekdagviering:
Woensdag 14 april om 08.30 u.
Woensdag 21 april om 08.30 u.
Woensdag 28 april om 08.30 u.
 
In het rusthuis Onderdale: viering (max. 15 personen) elke vrijdag om 15.30 u. 

 

De Goede Week
Broederlijk Delen in de vasten
advent en Welzijnszorg
Onze parochiegemeenschap dankt het zorgend personeel in de coronapandemie