Vieringen

Goede Week en Pasen

Palmzondag 10 april: 11 u. Eucharistieviering met palmwijding

Goede Vrijdag om 15 u.  overweging lijden en dood Christus met kruishulde

Pasen: paasviering om 11 u. opgeluisterd door het Willibrorduskoor

 

Een intentie voor een overledene in de eucharistie kost 15 euro.

De zondagsviering heeft plaats om 11 u.

Een intentie kan aangevraagd worden 

  • via telefoon 093741824
  • via mail jef.de.bodt@telenet.be

De betaling kan gebeuren op rekening BE05 1030 7652 4075 van “Pastorale werking van de Parochie”

 

 

Pasen 2022
Kerstmis 2021
De Goede Week
Broederlijk Delen in de vasten
advent en Welzijnszorg
Onze parochiegemeenschap dankt het zorgend personeel in de coronapandemie