De kerk van Knesselare

De parochiekerk is toegewijd aan St-Willibrordus en is een neogotisch gebouw, waarvan het interieur bewaard is gebleven in authentieke neogotische stijl. Ze werd afgewerkt en ingezegend in 1895.

Bekijk onze kerk binnen en buiten met deze link:

https://youtu.be/p96G2XAMZ1E

Uitwendig is de kerk een imposant maar sober neogotisch bakstenen gebouw met verwerking van arduin voor plint, lijstwerk, deuromlijstingen, dekstenen en venstertraceringen, afgewerkt met een leien zadel- en lessenaarsdak en een hoge ingesnoerde naaldspits met kruis en windhaan op de toren.
Vooral het interieur is harmonisch en kleurrijk. De neogotische beschildering door de gebroeders Buyse dateert van 1913 en bestaat uit een beigekleurige fond met imitatievoegen en medaillons met banderollen.
Het meubilair werd volledig ontworpen voor de neogotische kerk en dateert van 1894-1895.
De kerk bezit een waardevol Vereecken-orgel.

In 1996 besliste Vlaams minister van Cultuur Luc Martens onze St.-Willibrorduskerk op te nemen in de lijst van beschermde monumenten. Ze is beslist een bezoekje waard.

De kerk is open elke werkdag van 8 uur tot 18.00 uur; de zondag van 8 uur tot 12 uur.
Achter de kerk is de pastorie gelegen. De pastorie en de pastorietuin werden in 1996 geklasseerd als monument omwille van de architectuurhistorische en artistieke waarde.

Naast de kerk heeft onze parochie ook nog vele huis- of boomkapelletjes. De belangrijkste en grootste kapel is de ‘Kapel O.L.V. Voorspraak’ . Ook zij werd geklasseerd als monument. Het kruis naast de kapel werd eind jaren negentig gerestaureerd. De restauratie van deze kapel zelf werd onlangs beëindigd. Ze werd plechtig ingezegend door Mgr. Van Looy op 10 oktober 2004.

Eucharistievieringen

Zondag om 11 uur.
Weekdagmissen: woensdag 08.30 u.

Voor alle info: Pastorie Knesselare
(09) 374 18 24