Knesselare, eerste communie en vormsel

Eerste communie

De eerste communie wordt vastgelegd door de parochie en zal plaatshebben op 7 mei 2022 om 11 u. in Ursel, om 14 u. voor de kinderen van Klavertje Vier en om 15 u. voor de kinderen van de Sint-Franciscusbasisschool in Knesselare.

De eerste communie is een samenspel van school, gezin én parochie. 

Wie graag wil inschrijven voor de eerste communie op 7 mei wordt gevraagd dit te doen voor vrijdag 4 maart. Inschrijven kan met het inschrijvingsformulier hieronder

Wie zich inschrijft neemt ook deel aan twee instapvieringen: 6 maart en 24 april. Terwijl de volwassenen de eucharistie kunnen meemaken wordt er met de kinderen een nevendienst gevierd in de weekkapel, met een lezing uit de kinderbijbel, een gebed en een knutselmoment. Zo leren onze kinderen op een laagdrempelige maar vooral leuke manier het geloof nóg beter kennen.

Klik hier voor inschrijvingsformulier Eerste Communie (word-document)
Stuur het ingevulde inschrijvingsformulier eerste communie op naar jef.de.bodt@telenet.be

Het vormsel

Het vormsel heeft plaats op O.L.Heer Hemelvaart 26 mei 2022 om 11 u.

Voor de Vormselcatechese heeft onze parochie catecheten die de twaalfjarigen begeleiden.

Aan het vormsel gaat een voorbereidingstraject vooraf. Wie denkt zich in te schrijven voor het vormsel wordt verondersteld deel te nemen aan de voorbereidende activiteiten hieronder:

Update vormselvoorbereiding

Heeft u vragen kan u steeds terecht bij de pastoor, de catechisten of u kan een bericht sturen naar catechese.knesselare@gmail.com.

Agenda

Woensdag 16 februari: kruisjes maken om 14 uur in de kerk van Knesselare (onder voorbehoud van corona maar hou die datum vrij)
Deze activiteit zal doorgaan in kleine groepjes en duurt ¾ uur per groepje. 
Alle materiaal wordt ter beschikking gesteld maar de aanstaande vormelingen zorgen zelf voor kledij die vuil mag worden of voorzien een schort. 

De vormelingen worden in groepjes verdeeld en krijgen eerst een korte duiding en dan maken zij zelf hun kruisje


Zaterdag 26 februari: Bavo-dag, daguitstap te Gent. (Concrete info volgt.)
Woensdag 2 maart: Aswoensdag – viering om 9 uur in Ursel – om 19 uur in Knesselare
Zaterdag 12 maart10 uur: bezoek Toevlucht te Aalter (onder voorbehoud)
Zondag 3 april: catechese kruisjesoplegging: vormelingen 10 uur aanwezig – aansluitend viering om 11 uur. (ouders, peter/meter worden op de viering uitgenodigd.)
Uitnodiging tot deelname aan de vieringen tijdens de Goede Week.
Goede week:  – Witte donderdag 14 april: 19 uur in Knesselare – Goede Vrijdag 15 april: 14 uur in Ursel – 15 uur in Knesselare – Pasen zondag 17 april om 11 uur in Knesselare.
Mei 2022: vormselvoorbereidingen, boeteviering,… (verdere info volgt)

Inschrijven

Inschrijven voor het Vormsel gebeurt online met onderstaand inschrijvingsformulier

Bij inschrijving wordt er gevraagd een bedrag van € 25 (onkosten werkjaar) te storten op rekeningnr.  BE98 8637 2372 4793 van de catechese Knesselare en bij de mededeling de naam van de vormeling te vermelden.

Klik hier voor inschrijvingsformulier Vormsel (word-document)

Stuur het ingevulde inschrijvingsformulier vormsel op naar philippe.debacker@scarlet.be

We blikken terug op 2021

20 NOVEMBER 2021

Start Vormselcatechese:

Vandaag hielden wij in de Sint Willibrorduskerk van Knesselare een startmoment voor de vormselcatechese in Ursel en Knesselare. 

Onze catechisten voorzagen in een creatief opgezette ‘kennismakingstocht’ als start van het vormseltraject in onze beide(n) parochies. 

Deze kennismakingstocht was bedoeld om op weg te gaan met het gezin (minstens één volwassene met vormeling). 

De kennismakingstocht bestond uit drie haltes ….

  1. halthouden bij de zin en het verloop van het doopsel
  2. halthouden bij het vieren en de betekenis van de eucharistie
  3. halthouden bij de betekenis van het vormsel

Aan de hand van een opdrachtenboekje kwamen ouders en kandidaat-vormelingen met elkaar in gesprek over het geloven in en het vieren van deze drie initiatiesacramenten.

Tussen 13:00 u. en 16:00 u. maakten kandidaat-vormelingen en ouders de kennismakingstocht; wij telden in totaal 44 vormselkandidaten voor Knesselare en Ursel.

Tijdens de kennismakingstocht was er ruim contact met begeleidende catechisten, een echte kennismaking en een eerste stap naar een hechte verbondenheid met elkaar.

Aansluitend bij dit moment van kennismaking krijgt iedereen de kans om langs digitale weg een inschrijfformulier voor het vormsel 2022 in te vullen.

Waarom ons laten vormen ?

In het vormsel mogen gedoopten de kracht van Gods Geest ontvangen, om zich verbonden te weten met de geloofsgemeenschap en het geloof daadwerkelijk te beleven. 

We zijn er ons van bewust dat de jongeren die zich aanbieden voor de vormselcatechese veelal vreemd staan tegenover geloof en Kerk.  Zij hebben op school wel het vak godsdienst, maar het geloof behoort niet tot hun dagelijkse leefwereld.  Wij nemen hun situatie en hun vragen ernstig.  Eerder dan catechese in de strikte zin van het woord, zal er een basisinitiatie in de beleving van het geloof gebeuren.  Zo kunnen jongeren ervaren dat het evangelie het leven van mensen kan vervullen. 

Omdat het vormsel vooral de band met de levende Kerk wil verstevigen, zal de vormselcatechese jongeren in contact brengen met zoveel mogelijk aspecten van de kerkgemeenschap.  Eerder dan het leren” van de geloofsinhoud, zal de beleving voorop staan. 

Het authentieke geloofsgetuigenis van de catechist en van andere gelovigen zal voor hen de leidraad zijn bij het thuiskomen in de drie grote dimensies van de geloofsgemeenschap : de diaconie of dienst aan de wereld, de geloofsverkondiging en –verdieping, de liturgie.  Het is van groot belang dat jongeren gastvrijheid mogen ondervinden in onze parochies. 

Wij hopen een dienst te bewijzen aan het levensverhaal van jonge mensen en blijven geloven dat Gods Woord ook in hun leven vruchten kan dragen.

Een hartelijke dank aan alle kandidaat – vormelingen en ouders die de moeite deden om naar de kerk te komen en een oprechte dank ook aan de begeleidende catechisten en parochiemedewerkers!

Viering eerste communie 2021 : 

De eerste communie werd voorbereid in samenwerking met de scholen.

De communicantjes werden verwelkomd in een mooi versierde kerk
Het volgboekje voor de ouders
Eerste communicantjes Klavertje vier
Lente Ameele, Nieuwendorpe 18
Ward Bonami, Eentveldstraat 9B
Jana De Brouwer, Kluizestraat 58
Laure De Clippel, Aalterseweg 39
Djaro De Mey, Nieuwstraat 36
Noïze Gobeyn, Jezuïetengoed 13a
Tieben Gussé, De Wijngaard 2
Ella Hoorne, Hoekestraat 105
Akseniyah Roose, Klissestraat 9
Ella-Marie Schauvliege, Westvoordestraat 2
Luïze Wittevrongel, Eentveldstraat 13 –
Eerste communicantjes Sint-Franciscusbasisschool
Romy Clarysse, Kloosterstraat 36
Daan De Baere, Geuzestraat 48
Amélie Demeulenaere, Grote Kapellestraat 13C
Julie Dufour, De Wijngaard 16
Anaïs Freyne, Oude Brugseweg 9
Jarne Huys, Knokkebaan 55
Cédric Turrekens, Grote Kapellestraat 36 
Leon Van Caeseele, Nieuwendorpe 34
Berre Vanden Breede, Kluizestraat 46
Lionel Van de Velde, Larestraat 1
Rune Vroman, Kluizestraat 33
Maxime Wyngaerd, Hoekestraat 170a
Otis Dhont, Vaartlaan 28 9880 Aalter

VORMSELVOORBEREIDING EN VORMSELVIERING 2021

Het kerkbezoek

De 37 ingeschreven Knesselaarse, vormelingen konden samen met hun ouders of met een volwassen iemand uit hun “bubbel” een bezoek brengen aan de kerk. Deelnemen kon “coronaproof”. Ieder koos een eigen tijdstip van bezoek. Door die vrije keuze werd vermeden dat het aantal van max. 15 aanwezigen in de kerk werd overschreden. De opgelegde regels werden gevolgd. Aan de hand van een boekje met uitleg volgden ze een rondleiding. Enkele vragen uit hun boekje, zorgden ervoor dat ze in dialoog gingen met hun ouders of hun bubbel-begeleider.

De vormelingen kregen een, omwille van corona, een buitenopdracht langs de kapellen van onze gemeente. Ze brachten hun ingevulde opdrachtenblaadje terug binnen in de kerk.

De kruisoplegging

Op zaterdag 12 september volgde, na de naamopgave, een tweede belangrijke stap in de voorbereiding op het H. Vormsel: de KRUISOPLEGGING.
Naar de kruisoplegging waren uiteraard de vormelingen, maar ook hun ouders, meter en peter uitgenodigd,
Aan de hand van een storyboard werd de betekenis van het kruis duidelijk gemaakt door catechist Thomas D’Hulst
Het kruis verwijst naar de woorden en het leven van Jezus. De verticale balk van het kruis wijst ons de weg naar God die Vader is, die Liefde is. De horizontale balk van het kruis wijst ons de weg van de liefde voor elkaar, door vriendschap te tonen maar soms ook door elkaar te troosten in moeilijke momenten.
Op het kruispunt van de twee balken is Jezus ons voorgegaan, hij nam het lijden en verdriet van de mens op Zijn schouders en droeg al hun last.
De vormelingen ontvingen nadien uit de handen van meter of peter het kruisje dat ze ter gelegenheid van het vormsel zullen dragen. Moge dit kruis en elk kruisteken dat wij maken voor ons allen een uitnodiging zijn om onze verbondenheid met de Heer gestalte te geven in ons dagelijks leven

De vormelingen kregen, omwille van corona, een buitenopdracht langs de kapelletjes van onze parochie. Ze brachten hun ingevulde opdrachtenblaadje terug binnen in de kerk.

De vormelingen

Bassez Henri Kloosterstraat 95 – Beirnaert Jana H. Sakramentstraat  16 B – Beuselinck Louis Zeldonkstraat 14 Oedelem Beernem – Bruyneel Ferre Magdalena Huysstraat 64 Tielt – Cooreman Thibeau Molendreef 18 C St.- Maria Aalter – Cuypers Pauline Leieberm 7 – D’hulst Andreas Drieselken 7 – De Baets Aurélie De Wijngaard 11 – De Caluwé Jelena Kluizestraat 26 – De Clippel Mare Aalterseweg 39 – De Gersem Emme De Wijngaard 39 – De Neve Merlijn Smissestraat 6 – Decock Jinte Kerkstraat 87 – Fraeyman Lien Kluizestraat 44 – Goethals Nelles Urselseweg 108 – Minne Zita Kloosterstraat 118 – Nemegeer Emma Spanjaardstraat 8 – Nemegeer Lieze Spanjaardstraat 8 – Noppe Daan Hoekestraat 11 – Pieters Michael Priesteragelaan 48 URSEL – Roose Alexeï Klissestraatje 9 – Ryckaert Robbe Bokhoutlaan 9 AALTER – Savat Stefanie Kwadestraat 5 MALDEGEM – Van Belleghem Helena Eentveldstraat 97 – Van Belleghem Siebe Groene Vijvers 1 – Van Belleghem Thibault Flabbaert 13 – Van Canneyt Robbe Zandekenstraat 7 B – Van Den Berghe Kiyaro De Wijngaard 22 – Van Hooreweghe Briek Kloosterstraat 65 – Van Poelvoorde Laurens; Maria Aalterseweg 2 – St.- Maria Aalter  – Vanquathem Aleida Boekweitstraat 10 – Verbrugghe Sander Groene Vijvers 16 – Vermeersch Geike Groene Vijvers 6 – Vermeersch Silke Groene Vijvers 6 – Vermeiren Ilana Zeldonkstraat 29 A OEDELEM Beernem – Verniest Lukas Looierijstraat 42 – Wallaert Hébe Lattenklieverstraat 90 St.- Joris Beernem

De vormselviering


P.S. Willen jullie graag informatie inwinnen over onze kerk,dan is een kijkje online op ‘Open Kerkendagen’  (doorklikken naar ‘Kerken’ en ‘Sint-Willibrordus Knesselare ) een aanrader!