Ursel

De kerk van Ursel

De naam Ursel wordt voor het eerst aangetroffen in de archieven van 1147. Rond de jaren 1400 werd onze kerk gebouwd op een heuvelrug die Zomergem met Oedelem verbindt, op 17,70 meter boven de zeespiegel. Het oorspronkelijke grondplan van de kerk bestond uit een kruis. Van dit middeleeuwse bouwwerk is enkel het koor en de achtkantige fraaie spitse toren geklasseerd.

Volgens recente berichten zou ook de rest van de kerk binnen afzienbare tijd geklasseerd worden.

Onze kerk is een kleine gezellige ruimte die door haar eenvoud uitnodigt tot gebed en rust.

Eucharistievieringen

Zondag om 09.45 u.
Weekdagmissen: dinsdag om 8.30 u.

Voor alle info:
Pastorie Knesselare (09) 374 18 24
Pastorie Ursel: (09) 336 18 32

Enkele bezienswaardigheden

Het nieuwe tabernakel (1999) aan de linker pilaar van het
torengebouw.

De H. Medardus en de H. Ursula (patroonheiligen van onze parochie) uiterst links en rechts van het altaar.

De barokke biechtstoel van 1726

Grafsteen van 1676 (teruggevonden tijdens de restauratiewerken van 1999)

De mooie gesculpteerde preekstoel

De kruisweg van 1878 geschilderd door een Mechelse kunstschilder

Het Van Peteghem-orgel

Twee altaarretabels achteraan in de kerk

Het schilderij ‘de Aanbidding der Herders’ bevat vele elementen die duiden op de school van Rubens

De doopvont

De piëta