Voor de uitvaarten richt men zich tot de pastoor.
Uitvaarten hebben plaats om 10 uur of 11 uur.

Prijs van een uitvaartdienst: 275 euro.
Rekeningnummer VZW Pastorale werken van de parochie:
BE11 1030 5842 1148

Clarisse De Baere

12/11/1932 – 29/03/2021

Gerard Bral

15/02/1938 – 14/03/2021

Margaretha Matthys

11/07/1932 – 18/12/2020

Godelieve Goethals E.Z.

01/04/1931 – 29/11/2020