Vieringen

Een intentie voor een overledene in de eucharistie kost 15 euro.

De zondagsviering heeft plaats om 11 u.

Op weekdagen is er een eucharistieviering op woensdagmorgen om 08.30 .  

Een intentie kan aangevraagd worden 

  • via telefoon 093741824
  • via mail. Jef.de.bodt@telenet.be

De betaling kan gebeuren op rekening BE05 1030 7652 4075 van “Pastorale werking van de Parochie”

In het rusthuis Onderdale: viering elke vrijdag om 15.30 u. 

 

De Goede Week
Broederlijk Delen in de vasten
advent en Welzijnszorg
Onze parochiegemeenschap dankt het zorgend personeel in de coronapandemie