VORMSEL PAROCHIE KNESSELARE-URSEL

Gegevens kandidaat vormeling

//
Gemeente of stad. Indien niet in België, vermeld dan ook het geboorteland.

Gegevens doopsel

//
Staat in het trouwboekje.

Gegevens ouders

Het is belangrijk dat wij minstens 1 e-mail adres hebben dat we kunnen gebruiken om de kandidaat-vormeling te bereiken (bv voor uitnodigingen voor catechese-samenkomsten).
Het is belangrijk dat wij minstens 1 e-mail adres hebben dat we kunnen gebruiken om de kandidaat-vormeling te bereiken (bv voor uitnodigingen voor catechese-samenkomsten).

Vormselplek